Regulamin

1. Informacje wstępne


1.1 Sklep Internetowy Skret.biz, działający pod adresem, www.skret.biz zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez firmę TREZO Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Główna 26 , NIP 6443510536, REGON: 361004337, KRS 0000554050

Adres poczty elektronicznej sklepu: biuro@skret.biz zwanego dalej Sprzedawcą / Sklepem.

1.2 Nabywcą w sklepie internetowym www.skret.biz może być osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 18 lat zwana dalej Klientem.

1.3 Oferta prezentowana w serwisie www.skret.biz nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego, są jedynie informacją handlowa o produktach.

1.4 Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

1.5 Złożenie zamówienia w sklepie www.skret.biz oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z  ponizszego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.2. Procedura składania i realizacji zamówień2.1 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Formularz dostępny jest po naciśnięciu przycisku „Zamów” znajdującego się przy każdym artykule prezentowanym na stronie www.skret.biz

2.2 Jeżeli formularz zamówieniowy zostanie wypełniony niepoprawnie, bądź jego treść  będzie niezrozumiała, sprzedający ma prawo nie rozpatrywać takiego zamówienia

2.3 Wszystkie otrzymane zamówienia są natychmiastowo realizowane przez Sprzedawcę .

2.4 W przypadku gdy zamówiony towar (lub jego część) jest niedostępy,  Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji.

2.5 W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 2.4 Klient może:

a) wyrazić zgodę na realizację zamówienia w części

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

c) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

2.6 Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. W przypadku dostawy zamówionego towaru na inny adres niż  podany w formularzu zamówieniowym , Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego w momencie potwierdzania zamówienia oraz przesłać kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie na adres biuro@skret.biz .

2.7 Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient. Podane ceny przesyłek dotyczą transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

2.8 Sklep Internetowy www.skret.biz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta  adresu dostawy.

3. Formy płatności3.1  W Sklepie Internetowym www.skret.biz możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

   - przelew przed dostawą towaru,

Możliwy jest również odbiór osobisty towaru. W tym celu należy wcześniej umówić termin telefonicznie lub emailowo.